Koncerti humanitar për mbledhje të fondeve

Koncerti humanitar për mbledhje të fondeve
Shoqata " Autizmi" në bashkëpunim me dr Shpresa Xhakli ka organizuar koncertin humanitar për mbledhje të fondeve për raste sociale.

Shoqata "Autizmi" ka për qëllim të zhvillimit të shkathtësive dhe potencialeve të fëmijëve me autizëm, integrimin e tyre në shoqëri dhe rritjen e vetëdijës në nivel qeveritar dhe joqeveritar lidhur me autizmin dhe shërbimet e nevojshme.  
Pasi qe shume familje ne asistence sociale, me femije me autizem, kane shprehur interesimin e tyre qe te marrin sherbimet ne Qendren tone, ndersa ne kemi arritur te mbulojme vetem 3 raste, prandaj, ne organizuam kete Koncert me qellim qe me mjetet e grumbulluara te mbulojme rastet sociale.

Shoqata "Autizmi" Falenderon te gjithe artistet dhe kompanite qe kane mundesuar realizimin e ketij koncerti!
Print
Categories: Ngjarje
Tags:
Rate this article:
No rating

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343